Fordelingsnøkkelen 2017-2022

Her kan du se den nye fordelingsnøkkelen og prinsippene for klubbene i OBOS-ligaen.

Annonse:

Slik fordeles mediepengene til de norske toppklubbene.

Prinsipper

Inntekter fra medierettigheter liga, ligasponsorat og medierettigheter landslag fordeles mellom NFF og NTF i henhold til hovedavtalen.

Inntektene fordeles mellom Eliteserien og OBOS-ligaen i henhold til beskrivelsen i denne presentasjonen

Fordeles i tre ulike «potter»

Utvikling
Resultat
Kommersiell
Utviklingsmidlene fordeles på tvers av ligaene.

Resultat og Kommersiell pott fordeles med 81 % av til 0. divisjon og 19 % til 1. divisjon.

Fordelinger mellom ligaene

Brutto inntekter fordeles som følger:

Utvikling: MNOK 58,2 
Resultat: 88%
Kommersiell 12%

Utvikling

Utvikling er et satsningsområde i modellen fra 2017.

Det øremerkes MNOK 58,2 til utviklingstiltak årlig.

Det gir til sammen MNOK 350 i perioden 2017-2022.

Område

Utviklingsmidler til klubb MNOK 35 
Prestasjonsbistand E-cup MNOK 6 (8) 
Felles utviklingstiltak MNOK 17,2 
Sum MNOK 58,2 

Utviklingsmidler til klubb: Midler som utbetales direkte til klubbene, øremerket spiller- og trenerutvikling. Midlene fordeles ut ifra antall stjerner klubben oppnår i Akademiklassifiseringen. Fordeling er uavhengig av liga, så en OBOS-liga klubb som satser på utviklingsarbeid kan få likt/mer enn klubber i Eliteserien.

Prestasjonsbistand E-cup: Hver av klubbene som skal spille kvalifisering til Champions League og Europa League mottar MNOK 2 hver i støtte. Ved kvalifisering tilbakebetales midlene og de går inn i modellen til fordeling.

Felles utviklingstiltak: Midler satt av til forskning, utvikling og prestasjonsbistand (Toppfotballsenteret), klassifiseringssystem, felles nasjonal kampplattform (eksempelvis nasjonal G-16 serie).

Fordeling i OBOS-ligaen

Kommersiell og Resultat slås sammen til én fordeling som er navngitt Resultat.

 Resultat fordeles etter følgende prinsipp:

 • 60 % fordeles flatt mellom alle klubbene
 • 20 % fordeles etter plassering inneværende år
 • 20 % fordeles etter historisk plassering siste 5 år

Den historiske plasseringen beregnes ut fra hvilken plass klubben fikk i 1. divisjon hvert år de siste 5 årene. Klubber som rykker opp fra 2. divisjon får vektingen 17 og klubber som rykker ned fra 0. divisjon får vektingen 0. Dersom flere klubber får lik samlet score deles midlene fra historisk pott likt mellom klubbene.

Ved både inneværende års plassering og historisk tabell benyttes følgende prosentvise fordeling:

 1. plass - 19 %
 2. plass - 14,5 %
 3. plass - 9,5 %
 4. plass - 9 %
 5. plass - 8,5 %
 6. plass - 7,5 %
 7. plass - 5,5 %
 8. plass - 5 %
 9. plass - 4,5 %
 10. plass - 4 %
 11. plass - 3,5 %
 12. plass - 3 %
 13. plass - 2,5 %
 14. plass - 2 %
 15. plass - 1 %
 16. plass - 1 %

Ut av hovedrunde

MNOK 1 av Resultat benyttes for å kompensere lag som spiller tirsdagskamper (eller annen hverdag ut av hovedrunden).

Ved sluttavregningen telles antall kamper spilt på tirsdager og MNOK 1 fordeles med 75 % til hjemmelagene og 25 % til bortelagene.   

Utvikling

Utviklingsmidlene som fordeles gjennom modellen er MNOK 26 tilknyttet spillerutvikling og MNOK 9 tilknyttet trenerutvikling. I tillegg får lagene som skal spille i Europa MNOK 2 hver, som tilbakebetales ved kvalifisering.

 Det innføres et eget klassifiseringssystem som blant annet evaluerer klubbene sitt utviklingsarbeid. Målet er vesentlig å forbedre fotballnasjonens prestasjonskraft gjennom å utvikle flere og bedre spiller på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Akademiklassifiseringen skal derfor sette klare standarder, gi retning, motivere og samtidig hensynta klubbenes egenart og ulike konkurransefortrinn i sine regioner. Hvordan klubbene kommer ut i klassifiseringen legger føringen for fordeling av utviklingsmidlene.

 Spørsmål?

For spørsmål til modellen, ta kontakt med Norsk Toppfotball ved Ine Hope Karlsen.

 Mail: [email protected]

Telefon: 98 42 16 91

Annonse fra Obos-ligaen: