Se hovedterminlisten for OBOS-ligaen i 2024

Seriestart for OBOS.ligaen i 2024 blir 1. april. Se hele oversikten over datoer neste sesong her.

Annonse:

Tekst: Thomas Torjusen FotoChristian Thuesen

Forbundsstyret har vedtatt en hovedterminliste som er i tråd med innspill og ønsker fra klubbenes interesseforeninger, henholdsvis Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner. Hovedterminlisten for 2024 viser oppstart 1. april for OBOS-ligaen, med cupfinale 7. desember.

Parallelt med arbeidet med hovedterminlister pågår det imidlertid to ulike utvalgsarbeid som kan påvirke det endelige resultatet for 2024.

- Seriekomité toppfotball kvinner vil levere sin endelige rapport innen utgangen av året. Rapporten vil bli behandlet på tinget i mars 2024. Anbefalt hovedterminliste kvinner 2024 tar utgangspunktet i at det ikke gjøres endringer i konkurransestrukturer i noen av turneringene (Toppserien, 1. divisjon og 2. divisjon), sier leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

På herresiden har som kjent Hangeland-utvalget levert sin innstilling, der det blant annet er foreslått at NM avsluttes på våren.

- Utvalgets rapport er nå underlagt saksbehandling og vurderinger på ulike nivåer. Anbefalt hovedterminliste menn 2024 tar ikke opp i seg utvalgets anbefalinger, men det er slik at dersom det senere vedtas endringer i tidspunkt for gjennomføring av NM, er dette mulig innenfor anbefalt løsning, sier Fisketjønn.

På grunn av flere internasjonale datoer blir det stadig færre datoer å ta av. Fra 2024/25-sesongen gjør UEFA flere endringer i sine turneringer.  Antall lag økes fra 32 til 36 i alle de tre turneringene (Champions League, Europa League og Conference League), og det innføres også et nytt konkurranseformat (Swiss-system). Der skal lagene spille åtte gruppespillskamper (seks i Conference League) etter trekning, og når alle kampene er spilt rangeres lagene i en liga etter poeng selv om alle ikke har møtt alle. 

- I tillegg til at antall gruppespillskamper øker med to, skal turneringene skinne alene en uke. For oss innebærer dette at UEFA legger beslag på flere midtuker. Fra midten av juli og ut sesongen 2024 er det kun en midtuke tilgjengelig for nasjonale ligaer, forteller Fisketjønn.

- I arbeidet med anbefalingene, er det lagt betydelig vekt på å koordinere de to terminlistene, se de i sammenheng og unngå kollisjoner. Det er et krevende arbeid da det blant annet er ulike internasjonale perioder for kvinner og menn. Den resterende del av koordineringen tas som del av spilleplanarbeidet. Terminlistene er godt forankret hos interessseorganisasjoner og rettighetshaver, avslutter han.

Her er det viktigste punktene:

OBOS-ligaen:

  • Oppstart 1. april 2024
  • Oppstart tradisjonelt NM 10. april
  • E-cup-tilpasninger i april og mai
  • Ferie/pause fra 3. juni til 28. juni under Euro 2024. Seriespillet gjenopptas når Euro når utslagsrundene
  • Kvartfinale i NM menn 6. oktober (helg)
  • Semifinale i NM menn 30. oktober
  • Serieavslutning 10. november
  • Finale NM menn 7. desember

Klikk her for å se hovedterminliste menn 2024

Annonse fra Obos-ligaen: