Oslo Economics med «Gatelagenes samfunnsregnskap»

En ny rapport fra Oslo Economics viser at toppfotballens gatelagprosjekt vil spare helse- og kriminalsektoren for nesten 100 millioner kroner i året i rene budsjettbesparelser. Den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten av prosjektet er i overkant av 430 millioner kroner. Med flere statlige midler kan summene dobles, mener gatelag-sjefen.

Annonse:

– I fjor trente rundt 1200 spillere med rusrelaterte utfordringer med gatelagene. Av disse sier 84 prosent at de ruser seg mindre, mens 240 kom over i lønnet arbeid og skolegang. Resultatene er det ikke bare vi som mener er enestående for rusfeltet, sier Arne Knoph daglig leder for Fotballstiftelsen, som drifter gatelagprosjektet.

«Gatelagprosjektet» oppstod i 2011, da Fredrikstad fotballklubb startet et eget gatelag for personer med rusrelaterte utfordringer. I dag finnes det totalt 30 gatelag i Norge. Av disse er alle klubbene i Eliteserien med, mens 14 andre fra OBOS-ligaen og enkelte andre toppklubber fra hele Norge er med.

Nå har Oslo Economics regnet ut den samfunnsøkonomiske effekten av tiltaket.

– Gatelagsmodellen imponerer oss med sin evne til samskaping mellom fotballen, kommune, NAV og lokalsamfunn. Det er betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, som særlig knytter seg til bedre helse og livskvalitet, utdanning og arbeid, mestring og tilhørighet, sier Erik Magnus Sæther, samfunnsøkonom i Oslo Economics.

– Deltagelse på gatelaget er med på å skape en tilhørighet til lokalsamfunnet som kommunale tiltak ikke gir mulighet for.

Rapporten estimerer at prosjektet – med dagens driftsmodell – sparer samfunnet for nesten 100 millioner kroner i året i rene budsjettbesparelser. Besparelsene knyttes til helse- og kriminalsektoren. I tillegg estimerer Oslo Economics at den årlige samfunnsøkonomiske gevinsten knyttet til bedre livskvalitet og økt levetid vil ligge på rundt 280 millioner kroner.

Den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten av prosjektet estimeres til 430 millioner kroner i året.

Sjef for gatelagprosjektet, Arne Knoph, håper rapporten kan bidra til at flere personer med rusrelaterte utfordringer kan komme inn i gatelagprosjektet.

– Vi vet at det er flere som ønsker å delta i prosjektet. For å få til dette trenger vi mer driftsmidler. Min innstendige bønn til justisministeren og helseministeren er derfor at det settes av mer penger til Fotballstiftelsen og gatelagprosjektet, sier Knoph.

– Hovedkonklusjonen til Oslo Economics er at gatelagprosjektet har vist seg å være et samfunnsøkonomisk regnestykke med positivt fortegn på absolutt alle områder, sier Knoph.

Du kan lese hele rapporten her.

Annonse fra Obos-ligaen: