Innkaller til pyromøte med supportere og klubber

Pål Bjerketvedt (NFF) og Leif Øverland (NTF) tar felles initiativ til et møte med representanter for supportere og toppklubber.

De to toppsjefene i henholdsvis Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball, mener det er avgjørende at alle parter setter seg ned rundt samme bord etter pyro-hendelsene i toppfotballen og påfølgende debatter.

I løpet av kort tid vil Bjerketvedt og Øverland derfor møte representanter for styret i NSA (Norsk Supportallianse), ledere i toppklubber og supporterkoordinatorer i klubb.

- Jeg er opptatt av at supporterne sees på som en ressurs. Nå er det på tide at alle som er glade i norsk fotball setter seg ned sammen og diskuterer hvordan vi ønsker å ha det fremover. Alle ønsker flotte rammer og stort engasjement rundt kampene i toppfotballen, så dette må vi klare å finne gode løsninger på hvor flere hensyn ivaretas på en god måte, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland. 

- NFF tar på største alvor at flere supportergrupperinger ikke opplever dialogen med NFF som god nok i dag. En dialog er nødvendig for å forstå hverandres posisjoner og de muligheter og begrensninger som ligger i denne tematikken. Det er viktig at alle parter opplever gjensidig forståelse og respekt. Vi skal ha god takhøyde og diskutere problemstillingene med åpent sinn, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

Annonse fra Obos-ligaen: