Veileder for gjennomføring

Annonse:

Generell informasjon:

Klubber i OBOS-ligaen mottar fire 3v3-baner hver. Levering håndteres av Norsk Toppfotball. Banene lagres hos klubbene, og kan benyttes fritt utover OBOS Miniliga-arrangementene. Klubbene skal arrangere to spilledager gjennom sesongen, samt låne ut sine baner til samarbeidsklubber som også arrangerer spilledager på andre tidspunkt.

Under følger en veileder for hvordan man organiserer og arrangerer OBOS Miniligaen. Alle inntekter fra OBOS Miniligaen tilfaller den enkelte arrangørklubb. Klubber utenfor OBOS-ligaen signerer arrangørkontrakten som ligger nederst på siden.

Veileder for gjennomføring:

1. Klubbressurser

Det er samlet forslag til kampoppsett, planleggingsverktøy, diplom og logo HER.

2. Kampoppsett

Arrangørklubb setter opp kampoppsett for sine spilledager. Kampoppsett skal sendes ut til deltagende lag senest mandag før et helgearrangement. Er arrangementet på en hverdag skal lagene ha kampoppsettet senest fem virkedager før spilledagen.

Krav til kampoppsett:

 • Spillform 3 mot 3.
 • Alle lag skal minimum få fem kamper på samme spilledag.
 • Minimum spilletid per kamp skal være 9 minutter.
 • Et lag skal spille alle sine kamper i løpet av maksimalt 4 timer. Anbefalt 3 timer.
 • Et lag skal ikke spille to kamper på rad med mindre antall påmeldte lag gjør dette helt nødvendig.

Anbefalt oppsett for avvikling av pulje med seks lag i løpet av tre timer:

 • Antall kamper per lag: 5.
 • Spilletid: 1 x 9 minutter. Dette gir totalt 45 minutter spilletid.
 • Pauser mellom kampene: 3 minutter. Dette går opp i 5 kamper innenfor 60 minutter.
 • Anbefalt antall spillere per lag: 5 spillere.
 • Maksimal hvile mellom kampene: ca. 53 minutter. Dette for å få kampoppsettet til å gå opp innenfor tre timer.

3. Dommeroppsett

Klubbene er ansvarlige for å sette opp dommer/veileder til kampene, samt ev. betale honorar til dommerne.

 • Dommeren skal opptre som veileder.
 • Dommeren skal sørge for at aktiviteten oppleves som positiv og gi alle deltakere en god opplevelse.

Det anbefales at klubben utnevner en dommeransvarlig som er tilstede under arrangementet.

4. Kiosksalg

Klubben oppfordres til å ha åpen kiosk under hele arrangementet.

5. Bane/anlegg

OBOS Miniligaen skal arrangeres på kunstgress eller egnet naturgress.

Arrangørklubb er ansvarlig for at banene monteres på korrekt og forsvarlig måte på anlegget. Banene skal være ferdig montert senest 30 minutter før første kamp. Det vil være behov for å rette på banene underveis i arrangementet. Beregn derfor tid til dette. Klubben bør dedikere ressurser til å følge opp banene/anlegget, samt plukke søppel, være behjelpelig ovenfor besøkende ol.

Klubbene i OBOS-ligaen har sine baner stående på sitt anlegg, og benytter disse. Samarbeidsklubber som arrangerer OBOS Miniligaen avtaler frakt/transport av baner direkte med OBOS-liga klubben.

6. Fotballer

Laget som er satt opp som hjemmelag, laget som benevnes først i kampen, stiller med matchball i riktig størrelse. Riktig størrelse for barn 6 og 7 år er str. 3. Dette må opplyses om i det deltakende lag melder seg på.

Dersom arrangør ønsker, kan de stille med fotballer selv.

7. Speakertjeneste

Det er ønskelig at arrangør benytter speakeraynlegg under arrangementet, hvor det informeres i forkant av hver enkelt kamp hvilke lag som spiller og hvilken bane de ulike lagene spiller på. 

Det oppfordres til at alle kamper starter og avsluttes på felles signal fra speaker.

8. Arrangement

Utover selve spilleforholdene må arrangørklubb forberede fasiliteter for å ta i mot alle som besøker anlegget. Dette innebærer parkering, toalettfasiliteter, kiosk/servering, mulighet for å fylle vannflasker osv.

Det anbefales at det på hver enkelt bane defineres en langside der publikum/foresatte kan oppholde seg, og at spillere og trenere oppholder seg på motsatt side.

Alle deltakende lag bør oppfordres til å informere sine spilleres foresatte opp foreldrevettreglene

Plakat foreldrevettreglene A4.

Plakat foreldrevettreglene A3.

9. Bemanning

Under hele arrangementet skal det være klubbrepresentanter tilstede som bærer Fair play kampvertvest. Disse bør kan god kjennskap til arrangementet, anlegget og medisinske forhold.

Det anbefales at alle som jobber rundt arrangementet fra klubben bærer kampvertvester slik at de er lett gjenkjennelige for deltagere og publikum.

10. Andre aktiviteter

Dersom klubben ønsker å kombinere OBOS Miniligaen med andre aktiviteter er det positivt. Dersom klubben ønsker bistand til dette, ta kontakt med Norsk Toppfotball.

11. Premiering

Det er ikke krav til premiering under OBOS Miniligaen, men det oppfordres til utdeling av diplom. Dersom klubben ønsker å dele ut premier, skal alle deltakere få premie. Dette jmf. Barneidrettsbestemmelsene.

Last ned diplom her.

12. Inngang

Det skal ikke tas inngangsbilletter i forbindelse med arrangementene.

13. Arrangørkontrakt

Klubber utenfor OBOS-ligaen signerer en arrangørkontrakt som en bekreftelse på at klubben har satt seg inn i overnevnte punkter. Signert kontakt sendes til Norsk Toppfotball.

Arrangørkontakt

Annonse fra Obos-ligaen: